Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Regulamin kuponów rabatowych

Regulamin kuponów rabatowych sklepu elsynor.pl


1. Wystawcą kuponów rabatowych jest firma: Hercos Artur Bądkowski z siedzibą na Os. Przyjaźni 24 
   lok.45 w Poznaniu (kod pocztowy 61-686), wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o
   Działalności Gospodarczej pod numerem: DGR-II.7330.3338.2015; Regon: 634419107;
   NIP: 832-177-22-88

2. Realizacja kuponów rabatowych ogranicza się do serwisu internetowego należącego do firmy: Hercos  
    Artur Bądkowski.
3. Każdy kupon rabatowy i posiada następujące oznaczenia: datę ważności lub ilość transakcji objętych
    bieżącą promocją oraz ciąg znaków.

4. Możliwość uzyskania kuponu jest każdorazowo określana.
5. Skorzystanie z kuponu, przez osoby biorące udział w promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
   na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych dla celów promocyjnych i 
   marketingowych przez Elsynor.pl (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych 
   Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

6. Kupon nie może zostać wymieniony na środki pieniężne ani nie może stanowić przedmiotu obrotu
    handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.
7. Kupon może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego ważności lub do zrealizowania
    określonej ilości transakcji.

8. W kwestiach zwrotów towarów zakupionych w promocji obowiązuje Regulamin sklepu, którego dotyczy
    kupon rabatowy.
9.
Zebranie kliku kuponów rabatowych nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanego rabatu.
10.Kupony rabatowe nie uniemożliwiają korzystania z rabatów dotyczących kosztów przesyłki.
11.Ilość kuponów jest limitowana.
12.Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym
   regulaminem.
2.Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
  jest wymagane do zrealizowania zamówienia.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
  kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą
  Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.