Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Regulamin

Regulamin księgarni Elsynor.pl

Informacje wprowadzające:

1. Księgarnię internetową "elsynor.pl" zwaną dalej także "Księgarnią" prowadzi firma: Hercos Artur Bądkowski z siedzibą na Os. Przyjaźni 24 lok.45 w Poznaniu (kod pocztowy 61-686), wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem: DGR-II.7330.3338.2015; Regon: 634419107; NIP: 832-177-22-88.(Zwany też Sprzedawcą) Rachunek bankowy firmy Hercos Artur Bądkowski: 97191010482202956568130001.

2. Sposób funkcjonowania Księgarni regulowany jest przez niniejszy regulamin, którego akceptacja jest niezbędna do dokonania zakupów w elsynor.pl

3. Produkty oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego Elsynor.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa jedynie ofertę kupna określonego towaru.

4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.

5. Kontakt z podmiotem prowadzącym Księgarnię możliwy jest za pomocą:
-adresu firmy Hercos (wymieniony w p.1);
-poczty elektronicznej: sklep@elsynor.pl;
-telefonu komórkowego numer: +48 797 297 826
(opłata za minutę połączenia wg cennika operatora)


Słowniczek

Regulamin-niniejszy tekst omawiający zasady funkcjonowania Księgarni elsynor.pl
Sklep(Księgarnia internetowa elsynor.pl)-prowadzony przez firmę Hercos Artur Bądkowski sklep internetowy pod adresem: http://elsynor.pl, prowadzący sprzedaż za pomocą sieci Internet.
Klient-osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynnosci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów.
Konsument-osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Dni robocze-wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Księgarnia Elsynor.pl dokona skompletowania zamówienia i przekaże je podmiotowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
Przelew tradycyjny-płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line.
Kodeks Cywilny – Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z zm.).
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).
Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


Przyjmowanie i realizacja zamówień

Zamówienia można składać za pomocą: strony internetowej http://elsynor.pl; poczty elektronicznej(sklep@elsynor.pl) i telefonicznie (pod numerem telefonu +48 797 297 826, w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 18:00).

Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem, że Klient zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.


W celu złożenia zamówienia klient jest zobowiązany dokonać wyboru:
a) zamawianych towarów;
b) sposobu dostawy spośród dostępnych, adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura;
c) sposobu płatności.

Ceny towarów są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Dla Sprzedawcy i Klienta wiążace są informacje dotyczące towarów i cen znajdujące się w Sklepie w momencie skałdania zamówienia.

Klient jest powiadamiany o przyjęciu zamówienia za pomocą wiadomości e-mail, w której znajduje się numer zamówienia. W momencie otrzymania maila z numerem zamówienia zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży.Jeżeli z jakichś powodów zamówienie nie może być zrealizowane, Klient jest o tym fakcie niezwłocznie powiadamiany.Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Klient podejmuje wówczas decyzję o sposobie realizacji zamówienia, mając następujące możliwości:
a)częściową realizację; wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
b)anulowanie całości zamówienia.

W przypadku zapłaty przez Klienta za całe zamówienie, Księgarnia zwróci wpłacone pieniądze w części nadpłaconej, przy częściowej realizacji zamówienia lub w całości w przypadku anulowania zamówienia przez klienta.

Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia towaru i ponosi koszty z tym związane. Są one zawarte na stronie internetowej http://elsynor.pl.W przypadku wyboru płatności on-line za pomocą PayU klient opłaca prowizję z tego tytułu.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen, prowadzenia promocji cenowych i wyprzedaży do wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji. Wprowadzane zmiany nie dotyczą umów już zawartych. Szczegółowe zasady "promocji- rabatów" zawarte są w "Regulaminie kuponów rabatowych".

Klient, przesyłając do Księgarni zamówienie, składa jedynie ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów z Księgarnią. Każda płatność zrealizowana przez klienta, z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia, stanowi do momentu wysłania przez Księgarnię potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. Księgarnia przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail niezwłocznie po zweryfikowaniu dostępności towarów u dostawców Księgarni.W przypadku niemożności realizacji zamówienia w standardowym terminie opisanym w ninejszym regulaminie, może on zostać za zgodą Klienta wydłużony.

Klient zobowiązuje się wobec Księgarni Elsynor.pl do zapłaty w momencie, kiedy akceptuje zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub z niego zrezygnować do momentu przygotowania przesyłki do wysłania. W takim przypadku jeśli Klient zapłacił kwotę większą niż wartośc zmodyfikowanego zamówienia, Księgarnia dokona zwrotu nadpłaconej na konto klienta w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli wartość zmodyfikowanego zamówienia jest większa niż kwota zapłacona- klient ureguuje naleznośc na konto firmy Hercos w ciągu 7 dni roboczych.

Księgarnia może dokonać weryfikacji zamówienia lub jego anulowania w przypadku wątpliwości co do jego rzetelności.W przypadku brak możliwości kontaktu z klientem zamówienie może zostać anulowane. W przypadku, błędnego wypełnienia danych kontaktowych i w związku z tym braku możliwości kontkaktu z Klientem, na nim spoczywa obowiązek kontaktu z Księgarnią. Jeżeli nie zostanie on nawiazany w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia zostaje ono anulowane.

Zamówienia są realizowane według kolejności wpływania zamówień.

Zamówienia są dostarczane na terenie Polski. Zamówienia za granice realizowane są po indywidualnym ustaleniu sposobu i warunków dostawy.

Na czas realizacji zamówienia skałda się kompletowanie zamówienia i czasu dostawy. Kompletowanie zamówienia trwa 1-3 dni robocze. Po nim następuje przekazanie zamówienia do firmy realizującej usługi transportowe. Czas dostawy wynosi 1-4 dni robocze i jest zależny od podmiotów ją realizujących i za nią odpowiedzialnych.


Sposób i termin płatności.

Klient ma obowiązek uregulowania płatności wobec Sklepu. Mogą one być uregulowane w następujacy sposób:
- przelewem na rachunek bankowy firmy Hercos Artur Bądkowski, os. Przyjaźni 24lok.45, 61-686 Poznań o numerze: 97191010482202956568130001,
- przekazem pocztowym na rachunek bankowy firmy Hercos Artur Bądkowski, os.Przyjaźni 24 lok.45, 61-686 Poznań o numerze: 97191010482202956568130001,
- kartą płatniczą, bądź przelewem elektronicznym za pośrednictwem usługi płatności PayU,
- zamówienia za pobraniem:
     - „Pocztex Kurier 48” - płatność gotówką u kuriera podczas doręczenia przesyłki,
     - „Odbiór w Placówce Pocztowej” - za pomocą karty płatniczej, bądź gotówką w momencie odbioru zamówienia,
     - „Odbiór w Paczkomacie” -za pomocą karty płatniczej podczas odbioru zamówienia w paczkomacie.
     - "Odbiór w kiosku RUCH-u" -za pomocą karty płatniczej, bądź gotówką w momencie odbioru zamówienia.

W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem przez Klienta, kolejne jego zamówienia będą realizowane po opłaceniu ich przelewem tradycyjnym lub elektronicznym.

W przypadku opłacenia zamówienia przelewem lub za pomocą karty płatniczej jego realizacja następuje po zaksięgowaniu należności.Płatność powinna być uregulowana w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku nie opłacenia zamówienie zostanie ono anulowane, o czym zostanie poinformowany Klient.

W celu ułatwienia realizacji, osoba zamawiająca zobowiązana jest do podania w tytule przelewu lub przekazu pocztowego numeru zamówienia. Faktury VAT są wydawane na prośbę Zamawiającego.

W przypadku wyboru odbioru zamówienia w Darmowym Punkcie Odbioru, zamówienie należy odebrać w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o przekazaniu przesyłki do tego punktu. Nie odebranie przesyłki w tym terminie będzie skutkowało jego anulowaniem. W Darmowym Punkcie Odbioru nie ma możliwości uregulowania płatności.

W zależności od sposobu i formy dostawy zamówienia Klienci mogą odbierać je w następujący sposób:

1.Darmowy Punkt Odbioru
Darmowy punkt odbioru w Poznaniu, Os. Przyjaźni 24 lok. 45 (VI p.) tel. 797 297 826, e-mail: sklep@elsynor.pl
Klient ma możliwości realizacji zakupu płacąc przy odbiorze gotówką. Godziny otwarcia pon.-pt. 10:00-19:00
0,00 zł

2.InPost. Paczkomaty:
a)Odbiór przesyłki w wybranym Paczkomacie 12,00 zł 
b)Odbiór przesyłki w wybranym Paczkomacie i pobranie należnej kwoty  16,00 zł

3.Pocztex. Przesyłka kurierska 48
a)Dostawa do odbiorcy pod wskazany adres 11,50 zł
b)Dostawa do odbiorcy pod wskazany adres i pobranie należnej kwoty 16,50 zł

4
.RUCH. Paczka w Ruchu
a)Odbiór przesyłki w wybranej placówce Ruchu 7,50 zł
b)Odbiór przesyłki w wybranej placówce Ruchu i pobranie należnej kwoty  11,50 zł

5.Kurier DPD
a)Dostawa do odbiorcy pod wskazany adres 15,99 zł
b)Dostawa do odbiorcy pod wskazany adres i pobranie należnej kwoty 19,99 zł

Księgarnia Elsynor.pl ponosi koszty dostawy towarów zakupionych i opłaconych przelewem o wartości powyżej 399,00 zł.

W/w kwota uwzględnienia również ewentualną obniżkę wartości zakupów po zastosowaniu kodu rabatowego. Nie ma możliwości skorzystania z darmowej dostawy przy wyborze płatności za pobraniem.

Koszty ponoszone przez Księgarnię Elsynor.pl stanowią rabat udzielany Klientowi.

Jeśli Klient z części zakupów mieszczących się w tych limitach zrezygnuje, to udzielony rabat zostanie cofnięty i za pozostałą część towarów naliczone zostaną koszty zgodnie z punktem 1-5.

Klienci, którzy posiadają zarejestrowane konto w Ksiegarni są informowani za pomocą wiadomości e-mail o zmainach statusu zamówienia.

Firmy dostarczające przesyłki informują Klientów o terminie i sposobie ich odbioru.

Księgrania nie odpowiada za opóźnienia i błędy podmiotów realizujących dostawę, a także za wynikające z błędów Zamawiających.

Księgarnia nie odpowiada za uszkodzenia towarów podczas transportu do Klienta dlatego podczas odbioru powinien on zwrócić uwagę na stan przesyłki. W przypadku uszkodzeń powinien on spisać protokuł uszkodzenia przesyłki w obecności pracownika firmy realizującej dostawę lub postąpić zgodnie z informacjami na paczkomacie i następnie powiadomić Księgarnię.

Księgarnia elsynor.pl zastrzega sobie prawo do dołączania do przesyłek bezpłatnych materiałów reklamowych.


W przypadku, gdy Klient nie odbierze przesyłki (z przyczyn niezależnych od podmiotów realizujących dostawy), przesyłka zostanie zwrócona do sklepu, a Klient będzie domagał się jej ponownego wysłania, konieczne jest ponowne opłacenie zamówienia i koszów przesyłki. Przesyłka zostanie wysłana ponownie, po zarejestrowaniu na koncie sklepu sumy dotychczasowej kwoty za zamówienie i kosztów ponownej wysyłki.


Reklamacje

Księgarnia elsynor.pl zobowiązuje się do dostarczenia klientom towarów odpowiadających opisowi, fabrycznie nowych, bez wad fizycznych i prawnych. W przypadku otrzymania wadliwego towaru Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu towaru. W takim przypadku Klient może:
1.Żądać wymiany towaru na wolny od wad.
2.Żądać usunięcia wady.
3.Żądać obniżenia ceny towaru.
4.Odstąpić od umowy.

Aby dokonać reklamacji należy skontaktować się z Księgarnią Elsynor.pl w sposób opisany w "Informacjch wprowadzających". Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest przesłanie wadliwego towaru na adres firmy Hercos (zapisany w "Informacjach wprowadzających") wraz z opisem wad i zakresu roszczeń. W ciągu 7 dni roboczych elsynor.pl rozpatrzy reklamację Klienta. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

Jeśli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, klientowi zostanie w możliwie najkrótszym czasie wysłany towar bez wad. W przypadku braku możliwości wysłania takiego towaru (np. wyczerpanie nakładu książki) Klient otrzyma zwrot pieniędzy związanych z wysłaniem wadliwego towaru na wskazane konto bankowe w ciągu 14 dni. Księgarnia odpowiada wobec klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w sposób opisany przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Nie może być powodem do reklamacji wada towaru, która jest nieistotna.


Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827),konsument, który dokonał zakupu na odległość lub poza lokalem firmy go oferującej ma prawo do odstąpienia od niej w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia, bez podania przyczyny po przesłaniu stosownego oświadczenia pocztą tradycyjną, bądź elektroniczną. Konsument musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni od otrzymania zamówienia. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Zwracany towar należy przesłać na adres podany w "Informacjach wprowadzających" niezwłocznie, nie później niż 14 dni od odstąpienia od umowy na swój koszt. Zwracany towar powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go podczas transportu. Nie będą przyjmowane przesyłki "za pobraniem". W ciągu 14 dni księgarnia elsynor.pl zwróci konsumentowi koszty poniesione w związku z kupnem zwracanego towaru łącznie z kosztami przesyłki w najniższej wysokości oferowanej przez Sklep.

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, a nagrania dźwiękowe, wizualne albo programy komputerowe nie podlegają zwrotowi jeśli ich opakowania zostały po dostarczeniu naruszone.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Elsynor.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Elsynor.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


Polityka prywatności

Dane osobowe Klientów Księgarni elsynor.pl przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.); ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administratorem danych osobowych jest firma: Hercos Artur Bądkowski z siedzibą na Os. Przyjaźni 24 lok.45 w Poznaniu (kod pocztowy 61-686), wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem: DGR-II.7330.3338.2015; Regon: 634419107; NIP: 832-177-22-88, właściciel księgarni Elsynor.pl.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień i umów sprzedaży za zgodą klientów wyrażaną podczas składania zamówień. Kupujący mają możliwość wglądu, zmian, aktualizacji i usuwania swoich danych osobowych. Ich podawanie jest dobrowolne ale nie podanie informacji oznaczonych jako niezbędne jest konieczne do rejestracji w Sklepie i zawarcia umów sprzedaży. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację zamówień Klientów.

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, partnerom, podwykonawcom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

Za zgodą Klienów mogą oni otrzymywać materiały promocyjne.

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.


Wykorzystywanie plików Cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, wykorzystywanymi w serwisach internetowych, w tym przez księgarnię internetową Elsynor.pl. Są one bezpieczne i nie zagrażają urządzeniom technicznym osób odwiedzających stronę internetową elsynor.pl. Pliki te są przechowywane w urządzeniach końcowych (np. komputerach, tabletach itp.) Użytkowników Sklepu i pozwalają w sposób prawidłowy z niego korzystać. Są one wykorzystywane podczas bieżących sesji Użytkowników. Pozwalają w optymalny sposób dostosowywać się serwisom internetowym do potrzeb Użytkowników. Pozwalają także uzyskiwać dane statystyczne. Użytkownicy mają możliwość ograniczenia wykorzystywania plików cookies, ale może to mieć wpływ na prawidłowe korzystanie z Serwisu elsynor.pl.


Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.05.2015 r.

Uwzględnia on aktualne przepisy prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych tym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Podmiot będący właścicielem księgarni elsynor.pl dołoży starań, aby wszelkie ewentualne spory były rozwiązywane na zasadzie konsensusu i polubownie. W przypadku braku możliwości takiego rozwiązania sporów będą one rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Regulamin księgarni elsynor.pl może ulegać zmianom z ważnych przyczyn, o czym będą informowani użytkownicy.Realizacja zakupów w Sklepie następuje zgodnie z regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Hercos Artur Bądkowski
Os. Przyjaźni 24 lok.45
61-686 Poznań
właściciel księgarni Elsynor.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data