Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Autorki kontynuują i twórczo rozwijająkoncepcje autora pierwszego i współautorapóźniejszych wydań tego podręcznika,PROF. CLAUDEA A. VILLEEGO,korzystając ze swych doświadczeńw wieloletniej pracy pedagogicznejna światowej sławy uniwersytetach USA.Nowa BIOLOGIA to:- Najlepszy na świecie podręcznik biologii-NOWOCZESNA, kompetentnie przygotowana książkaz AKTUALNYM stanem wiedzy biologicznej-NOWY, udoskonalony i rozszerzony tekst- PRZEJRZYSTY i logiczny układ treści- przystępna, a zarazem poprawna i PIĘKNA POLSZCZYZNA,którą objaśnia się najbardziej skomplikowane pojęcia- znakomite poglądowe ILUSTRACJE- pytania kontrolne, testy końcowe i słownik, UŁATWIAJĄCEprzyswajanie i utrwalanie wiedzy- komp...


(0)
Cena detaliczna 199.00 PLN
Nasza cena 142.29 PLN
Oszczędzasz 56.71 PLN

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych, kształcących się na kierunkach transport lub logistyka. Może być również pomocny podczas studiów na kierunkach pokrewnych, jak podstawy konstrukcji maszyn czy maszynoznawstwo. Podręcznik składa się z jedenastu rozdziałów i bibliografii. W rozdziale drugim krótko przedstawiono system jednostek ładunkowych, w tym ich paletyzację. Następnie podano wiadomości o podstawowych elementach składowych urządzeń transportowych, omówiono ich budowę, rodzaje oraz ogólne metody obliczeniowe umożliwiające ich dobór do oczekiwanych funkcji. Osobny rozdział poświęcono zasadom obliczeń mechanizmów dźwignic. Podano w nim metody projektowania ze...


(0)

Przedsiębiorczość rodzinna to ważny element każdej gospodarki, nierzadko wręcz dominujący. Publikacja przybliża skalę i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej dla gospodarki polskiej. Zamieszczone analizy mogą być pomocne dla sformułowania skutecznej polityki w zakresie wspierania tego rodzaju przedsiębiorczości na szczeblu centralnym oraz na poziomie poszczególnych województw (regionów).


(0)

Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) oddaje do rąk Czytelników kolejny raport o stanie polskiej logistyki, obejmujący lata 2012-2013.Autorzy koncentrują się nie tylko na podsumowaniach i ocenie zagadnień szczegółowych, ale przedstawiają trendy i kierunki rozwoju rynku logistycznego oraz poszczególnych gałęzi transportu. W obecnym wydaniu Raportu prezentujemy dane liczbowe i informacje dotyczące m.in.: liderów rynku logistycznego, rozwoju infrastruktury logistycznej, w tym terminali intermodalnych, znaczenia logistyki dla polskiej gospodarki, zwłaszcza z perspektywy naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Cennym uzupełnieniem analiz są: wynik...


(0)

Skrypt zawiera 11 ćwiczeń prezentujących podstawowe metody stosowane w zarządzaniu produkcją. Poszczególne ćwiczenia dotyczą: decyzji strategicznych (prognozowanie popytu, optymalizacja planu asortymentowo-ilościowego), modeli zarządzania produkcją na poziomie taktycznym i operacyjnym, usprawniania procesów montażu oraz budowy i wykorzystania wskaźnika OEE.


(0)

W książce przedstawiono wieloaspektowe i kompleksowe spojrzenie na problematykę inżynierii ruchu lotniczego. Omówiono aktualne problemy, przed którymi stają praktycy zarządzania ruchem lotniczym. Zaprezentowano główne nurty prac badawczych podejmowanych w różnych ośrodkach naukowych, skierowanych na poszukiwanie rozwiązań tych problemów. Ponieważ w ruchu lotniczym najważniejszym celem działania jest zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa, a nie jest możliwe eksperymentowanie na rzeczywistym ruchu, stąd w prezentowanych zagadnieniach nacisk położono na modele i wynikające z eksperymentów na modelach metody wspomagania służb zarządzania ruchem lotniczym.


(0)

Skrypt ujmuje problematykę zaopatrywania przedsiębiorstwa w zasoby niezbędne do produkcji oraz logistycznego wspomagania gospodarowania nimi. Scharakteryzowano zadania logistyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw, zarządzaniu produkcją i całą firmą, w tym wspomaganie gospodarowania zasobami kwalifikowanej pracy (zasobami ludzkimi) oraz wspomaganie polityki kadrowej przedsiębiorstwa. Omówiono pakiety komputerowego oprogramowania do wspomagania wykonywania tych zadań, w tym MRP1 i MRP2, ERP, DRP oraz CILS. Omówiono zaopatrywanie linii wytwórczych w materiały, narzędzia, przyrządy oraz informacje, a także zadania logistyczne w sferze eksploatacji maszyn i urządzeń w gospodarce magazynowej i w...


(0)

Sterowniki przemysłowe są nieodłącznym elementem systemów automatyki i sterowania wszelkiego rodzaju maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych.Autor, wykorzystując doświadczenia zebrane przez lata prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz kursów specjalistycznych, przedstawił jednolitą, spójną i przejrzystą koncepcję programowania sterowników PLC, opartą na zaleceniach i definicjach wprowadzonych w normie IEC 61131.W przystępny, a zarazem wyczerpujący sposób omówił:podstawy budowy i działania oraz sprzęt sterowników PLC;typy danych i deklaracje zmiennych;jednostki organizacyjne oprogramowania;języki programowania tekstowe (IL, ST) oraz graficzne (LD, FBD);sekwencyjne schematy funkcjonalne (SFC...


(0)

Książka jest nieocenionym źródłem wiedzy do przedmiotu Polityka innowacyjna, a także do wielu innych związanych z innowacjami (m.in. polityka naukowo-technologiczna, zarządzanie innowacjami) wykładanymi na uczelniach ekonomicznych, uniwersytetach oraz politechnikach.Autorka jest największym w Polsce autorytetem z dziedziny innowacji i polityki innowacyjnej. W książce omawia w nim m.in.: definicje innowacji i innowacyjności, modele innowacji, proces dyfuzji, inkubatory innowacyjne i parki technologiczne, finansowanie innowacji, a także systemy innowacyjne innych krajów i ich doświadczenie w ich wprowadzaniu.


(0)

Nie upraszczając części czysto teoretycznej, tzn. mechanizmów skurczu mięśnia sercowego, czynności bodźcotwórczej układu przewodzącego, podstaw elektro- i fonokardiografii, Autor często nawiązuje do kliniki, wzbogacając w ten sposób podręcznik fizjologii o patofizjologię chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zwłaszcza o miażdżycę naczyń, nadciśnienie i zawały mięśnia sercowego. Omawia metody badań, z którymi 'na co dzień' ma do czynienia kardiolog i klinicysta. Student po raz pierwszy spotyka się tu z problemami angioplastyki lub zabiegów pomostowania zmienionych miażdżycowo naczyń wieńcowych, a przystępując w latach następnych do studiowania kardiologii, otrzymuje teoretyczne przygot...


(0)

Podręcznik stanowi doskonały nabytek na rynku księgarskim, uzupełniający «przepaść», zwykle dzielącą dostępne dotychczas podręczniki fizjologii - w tym przypadku pulmonologii - przygotowane przez teoretyków fizjologów, od podręcznika pulmonologii klinicznej w ujęciu praktyków tej dziedziny medycyny klinicznej. (...) Obecne wydanie jest unowocześnione i poszerzone, a nade wszystko zawiera elementy fizjologii klinicznej, w szczególności w odniesieniu do metod badania płuc, takich jak spirometryczne, scyntygraficzne, podatności płuc i krążenia płucnego itd. (Z recenzji Prof. dr hab. med. Ewy Niżankowskiej-Mogilnickiej)Czynności nerek są kompleksowym opracowaniem fizjologii narządu moczowego....


(0)

PRZEDMOWA ROZDZIAŁ WYZNACZNIKI § 1.1. Wyznaczniki. Metody obliczania wyznaczników § 1.2. Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH § 2.1. Rozwiązywanie układów równań liniowych. Wzory § 2.2. Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ MACIERZE § 3.1. Podstawowe pojęcia § 3.2. Zadania sprawdzające § 3.3. Transponowanie macierzy § 3.4. Zadania sprawdzające § 3.5. Macierz odwrotna § 3.6. Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ RÓWNANIE MACIERZOWE § 4.1. Metoda macierzowa rozwiązywania układu równań liniowych § 4.2. Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ METODA GAUSSA § 5.1. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą eliminacji § 5.2. Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ RZĄD MACIERZY § 6.1...


(0)