Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Ślónsko godka ze swadą i humorem przybliża urodę i odrębność językową Śląska . Zabawnie brzmiące w uszach Goroli śląskie słowa obrazują dowcipne ilustracje. Książka otwiera wyobraźnię i ułatwia dialog z niezwykle barwną społecznością Hanysów. Przygotowany z myślą o czytelnikach wrażliwych na polską kulturę, którym w sercach grają nuty 'małych ojczyzn' i jak przyznaje sama autorka, z pochodzenia Ślązaczka, napisany przede wszystkim dla kamratów. 'Słownik Ślónsko godka dla Hanysów i Goroli powstał z tęsknoty. Z tęsknoty za klimatami dzieciństwa, za światem, którego już nie ma, za smakiem babcinego kołocza z posypką i zapachem hodowanych przez dziadka róż, za podsłuchanymi przypadkiem rozmow...


(0)

Język jest tworem żywym, ciągle się przeobrażającym. Reaguje bowiem na zmieniającąsię rzeczywistość, dostosowuje się do warunków życia i potrzeb komunikacyjnychjego użytkowników. Tempo życia uległo wyraźnemu zwiększeniu, szukamy również sposobówna przyspieszenie komunikacji. Niestety, tak jak w życiu, tak i w języku częstozbyt duży pośpiech łączy się z niedbałością. Z drugiej strony, chociaż popełniamy błędyjęzykowe, zżymamy się nieraz, gdy dostrzegamy je u innych, zwłaszcza u osób, którym– w powszechnym przekonaniu – nie powinny się przydarzyć.Konieczne jest zatem budowanie świadomości językowej i kształtowanie kulturyjęzyka. Dbałość o poprawność i sprawność językową to jedno z najważnie...


(0)

Na drugi tom serii "Tabu ? Trend ? Transgresja", będący kontynuacją interdyscyplinarnych badań nad problematyką skandalu - w ujęciu synchronicznym i diachronicznym ? składa się kilkadziesiąt studiów poświęconych literaturze, filmowi, teatrowi, fotografii, muzyce czy sztukom plastycznym, których duża rozpiętość tematyczna stanowi okazję do zapoznania się z aktualnymi modami kulturowymi, konwencjami interpretacyjnymi i orientacjami metodologicznymi oraz z przybliżonym zasięgiem ich recepcji w polskiej i zagranicznej myśli humanistycznej. Autorzy rozpatrują zjawisko skandalu w rozmaitych kontekstach: języka reklamy i serwisów plotkarskich, pornografii, kiczu, religii, Holocaustu i wielu inny...


(0)

Książka zawiera ćwiczenia z kultury języka polskiego i ich rozwiązania. Omawia najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe popełniane przez Polaków. Jest wykładnią normy językowej – wszystkie zamieszczone w niej rozstrzygnięcia normatywne są zgodne z przyjętymi w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją profesora Andrzeja Markowskiego. To książka dla wszystkich, którzy pragną rozwijać praktyczną umiejętność posługiwania się językiem ojczystym i pogłębiać wiedzę o nim.Oto w zespole dydaktycznym kultury języka warszawskiej polonistyki powstało pod kierunkiem dr Katarzyny Kłosińskiej dzieło, które trzeba uznać za imponujący praktyczny aneks do wielkiego słownika poprawnej ...


(0)

Gramatyka przejrzyście to zbiór najważniejszych reguł, zasad i wyjątków niezbędnych przy nauce języka, uporządkowanych w tabelach o przejrzystej formie graficznej, znakomicie ułatwiającej orientację i zapamiętywanie.


(0)

Zwykle jest tak, że potoczna świadomość przeciwstawia wątpienie wierze. O wątpiącym mówi się niemalże jako o kimś wybrakowanym, o kimś, komu dobry Bóg poskąpił łaski wiary. Czy słusznie? Czy w twórczości jednego z największych wątpiących jest miejsce na religię, Boga i człowieka pojmowanego na sposób teologiczny? Innymi słowy, czy Emil Cioran jest pisarzem religijnym? Czy za pisarza religijnego może uchodzić apologeta samobójstwa, ktoś powszechnie uchodzący za bluźniercę, gdzie owo bluźnierstwo niekiedy przestaje zwracać uwagę na Boga, stając się tylko grą słów, słów składanych dla żartu, rozrywki? Postaram się udowodnić, że pomimo wszystko tak – Emil Cioran to pisarz religijny, pisarz za...


(0)

Wykłady z leksykologiiPodstawowy podręcznik dla studentów filologii polskiej przedstawia najważniejsze zagadnienia leksykologii:•ustalanie znaczeń i powiązań pomiędzy wyrazami,•opis własności kolokacyjnych (łączliwości),•zmiany znaczeniowe,•homonimię, synonimię i antonimię,•frazeologię oraz idiomatykę języka,•analizę stylistyczną współczesnego słownictwa.Słowo "wykłady" w tytule tej książki nie jest przypadkowe. Jest ona bowiem oparta na materiale wykładów prowadzonych przeze mnie od kilku lat dla studentów polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedzę, którą przekazuję słuchaczom, uporządkowałem tutaj i rozszerzyłem; przede wszystkim o przykłady ilustrujące zjawiska, o których piszę. (....


(0)

Ortografia ch - h to czwarta książeczka z serii pomagającej dziecku zgłębić zasady ortografii języka polskiego. Zawarty w niej materiał przybliża podstawowe reguły ortograficzne uzasadniające pisownię z "ch": jeżeli w wyrazach pokrewnych lub innych formach wymienia się z "sz" lub występuje po spółgłosce lub na końcu wyrazu.Zawarte w książeczce ćwiczenia przygotowują dziecko do zadawania pytań, uświadamiają problem błędu, uwrażliwiają na błąd, rozbudzają czujność ortograficzną.Na przykładzie ponad 90 słów przedstawione zostały zasady pisowni z "h", z których podstawową jest wymienność w innych formach z "g","ż", "z" lub "dz".Jednak pisownia większości wyrazów z "ch" i "h" nie opiera się na...


(0)

Poradnik przedstawia zasady pisowni łącznej i rozdzielnej oraz użycie łącznika. Zawiera też część słownikową, obejmującą wyrazy, które często nasuwają pytanie: razem? Osobno? A może z łącznikiem? Książkę uzupełniają pytania i odpowiedzi z Poradni Językowej PWN.


(0)

Poradnik przedstawia zasady pisowni łącznej i rozdzielnej oraz użycie łącznika. Zawiera też część słownikową, obejmującą wyrazy, które często nasuwają pytanie: razem? Osobno? A może z łącznikiem? Książkę uzupełniają pytania i odpowiedzi z Poradni Językowej PWN.


(0)

Książka ta przeznaczona jest dla wszystkich szkół i nie tylko. Zawiera praktyczne porady jak prowadzić rozmowy, negocjacje, rozmowy z klientami, a także przemowy podczas małych lub większych uroczystości rodzinnych. Po wnikliwej lekturze, tej książki nikt nie będzie miał wątpliwości co, jak i kiedy powiedzieć


(0)

Założenia językoznawstwaJęzykoznawstwo opisowe, historyczne i typologiczne


(0)